فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی- اطلاعات تماس
contact

حذف تصاویر و رنگ‌ها

تماس با ما:

emr_journal@yahoo.com

ejournal@ues.ac.ir

تهران- خیابان حافظ- خیابان رودسر- دانشگاه علوم اقتصادی- ساختمان مرکزی - طبقه سوم-

مدیریت امور پژوهشی- دفتر فصلنامه

صندوق پستی: 1111-15875  کدپستی: 1593656311

لطفاً جهت ارسال و پیگیری مقاله فقط از طریق سایت فصلنامه اقدام کنید.

روزهای یکشنبه و سه شنبه تمام ایمیل ها کنترل می شود.

از تماس تلفنی خودداری شود.

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی:
http://jfm.khu.ac.ir/find-1.57.23.fa.html
برگشت به اصل مطلب