فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی- فرم اشتراک
اشتراک فصلنامه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

 

 

 اشتراک فصلنامه تحقیقات مدل سازی اقتصادی

 

 

تهران

شهرستان

اشتراک 6 ماهه (2فصلنامه)

100000ریال

140000ریال

اشتراک یکساله (4فصلنامه)

200000ریال

280000ریال

 در صورت تمایل پس از واریز حق اشتراک به حساب سیبا شماره 0102792962006بانک ملی ایران به نام درآمدهای اختصاصی دانشگاه علوم اقتصادی، فرم اشتراک را پر کرده و اقدام به ارسال فیش واریزی به نمابر 88943703 نمائید.

 برای دریافت فرم اشتراک اینجا را کلیک نمائید.

 

 

 

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی:
http://jfm.khu.ac.ir/find-1.81.33.fa.html
برگشت به اصل مطلب